Quy trình của dịch vụ
Super Target khách hàng tiềm năng

Khách hàng truy cập bằng Mobile để tìm sản phẩm trên Google, chúng tôi có thể lấy số điện thoại của khách hàng đó chuyển cho bạn.

  • Tiếp cận đúng đối tượng
  • Telesale đúng đối tượng
  • SMS Marketing đúng đối tượng
  • Quảng bá thương hiệu đúng đối tượng
  • Giới thiệu sản phẩm đúng đối tượng
  • ...
"Quá nhiều doanh nghiệp đã tăng doanh thu từ dịch vụ, vậy còn bạn thì sao?"
ToB Marketing
Dịch vụ Marketing Online

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn dịch vụ

Tobmarketing.vietnam@gmail.com

0357 151 799